NTA 8025

NTA 8025 – Veiligheidsinspectie voor woningen

NTA 8025 ziet toe op het veiligheidsinspectie voor woningen. De cursus richt zich op het vertalen de inspecties van installaties naar een rapportage conform de NTA 8025 procedure. Heb je deze cursus behaald, dan ben je officieel in staat om de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen, op erven of in bijgebouwen van woningen te beoordelen volgens de norm. Je bent zodoende in staat om een type woning APK te volbrengen. Dat deze functie van groot belang is wordt wel bewezen door het feit dat een meerderheid van de Nederlandse huurders en woningeigenaren de installatietechniek in hun woning als belangrijkste onderdeel van het huishouden zien. Cursus NTA 8025 is een 5-daagse cursus die je ten einde een diploma kan opleveren.

Theorie én praktijk

Woningen worden gekeurd op veiligheid omtrent gas, water en elektrische installaties. Als keurmeester woningen ben je in staat om inspecties uit te voeren en technische installaties te beoordelen op geldende normen zoals terug te vinden in NTA 8025. Tijdens de cursus zal je aanvullend aandacht gaan besteden aan alle facetten van de installatietechniek. Je krijgt daardoor een brede scope aan kennis over de volgende installaties:

  • Gasinstallatie
  • Elektrische installatie
  • Water en sanitaire installatie

Deze vakoverschrijdende kennis kan je weer vertalen in rapportages die je na de cursus gaat vormgeven. Door middel van de inspectie en het onderhoud van bovenstaande drie installaties kan de veiligheid van een woning te allen tijde op peil worden gehouden.

De inhoudelijke cursus

De 5-daagse NTA 8025 cursus is opgedeeld in vier dagen theorie en één dag praktijk. Van de theorie worden twee dagen ingevuld voor installatietechniek en de overige twee dagen worden gebruikt om aandacht te besteden aan elektro techniek. Na afloop van de cursus ben je in staat om te bepalen of een woning ‘het maatschappelijk aanvaardbare minimale kwaliteitsniveau’ heeft en dit kan je onderbouwen aan de hand van specifieke normen.