Cursus

NTA 8025

NTA 8025 – Veiligheidsinspectie voor woningen NTA 8025 ziet toe op het veiligheidsinspectie voor woningen. De cursus richt zich op het vertalen de inspecties van installaties naar een rapportage conform de NTA 8025 procedure. Heb je deze cursus behaald, dan ben je officieel in staat [Read More]